Selecteer een pagina
De CarrièreSpecialist
bij belangrijke KeuzeMomenten voor jouw loopbaan

GRATIS ONTWIKKELADVIES ‘BRABANT LEERT’

Het ontwikkeladvies is een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie SZW, bekend onder ‘NL Leert Door’ en voor Noord-Brabant ‘Brabant Leert’. Vanaf 1 november 2021 zijn er gratis ontwikkeladviestrajecten beschikbaar voor alle inwoners vanaf 18 jaar en ouder in de provincie Noord-Brabant. Dus voor werkenden, niet-werkenden, zzp’ers en ondernemers. In het ontwikkeladvies staan jouw groei en toekomstplannen centraal. Het laat zien welke kansen er op de arbeidsmarkt liggen, waar jij je kunt ontwikkelen en hoe je jouw huidige werkzaamheden leuk kunt houden. Nu en in de toekomst. Na het volgen van het traject zul je meer zicht hebben in wat de toekomst brengt en hoe je hier zelf invloed op kan hebben. Je zult een beter beeld hebben van wat je wilt, kunt en wat de mogelijkheden zijn.

Het ontwikkeladvies als onderdeel van ‘NL Leert Door’/ ‘Brabant Leert’ houdt het volgende in:

De voorbereiding

Je geeft via mijn website, mailadres of telefonisch aan dat je belangstelling hebt voor dit gratis ontwikkeladvies. Je ontvangt van mij een link waarmee jij je kunt aanmelden. Hiermee word je geregistreerd als deelnemer en kan het traject van start gaan.

Het ontwikkeladvies

3 coachgesprekken, in totaal 4 uur. De data bepalen we in onderling overleg op een tijdstip dat goed uitkomt. Jouw persoonlijke kwaliteiten, drijfveren, behoeften, vragen en kansen zullen centraal staan.

De arbeidsmarktscan en aanvullende persoonlijkheidsvragenlijsten

De Arbeidsmarktscan is een vragenlijst en berekent objectief en onafhankelijk jouw arbeidsmarktpositie, zowel de huidige als toekomstige arbeidsmarktkansen. Persoonlijkheidsvragenlijsten geven meer inzicht in interessegebieden, persoonlijke vaardigheden en drijfveren.

Afronding

Ik zal tijdens de coachgesprekken een verslag bijhouden. Het eindproduct van deze begeleiding is een persoonlijk ontwikkelplan. Hierin staan kort en bondig een aantal acties beschreven die je op de korte en/of de lange termijn kan inzetten om aan het werk te (kunnen) blijven.

Samenvattend:

Vorig jaar waren 55.000 ontwikkeladviestrajecten beschikbaar gesteld vanuit het ministerie SZW, al binnen 20 uur waren ze toegewezen. Wacht niet te lang en laat je informeren, het is de moeite waard.

Ik zie ernaar uit jou te ontmoeten.